Головна сторінка | RSS
Меню сайта
Категории каталога
Конспекти 5 класу [6]
Уроки історії рідного краю
Конспекти 6 класу [6]
Уроки історії рідного краю
Конспекти 7 класу [6]
Уроки історії рідного краю
Конспекти 8 класу [11]
Матеріали до уроків
Конспекти 9 класу [11]
Матеріали до уроку
Конспекти 10 класу [5]
Уроки історії рідного краю
Конспекти 11 класу [7]
Уроки історії рідного краю
Допоміжні матеріали [11]
Схеми, карти, таблиці...
Біографії історичних осіб [11]
Біографічні дані
ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ - 11 КЛАС [1]
ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ - 10 КЛАС [2]
Наш опрос
ТОП 10 моїх найважливіщих життєвих цінностей (8 клас)
Всього відповідей: 77
Мини-чат

"ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ" та історія рідного краю


Главная » Файлы » Конспекти 5 класу

Урок 3. Скіфська столиця на запорозькій землі
[ ] 2011.Січень.27, 19:07

Давні часи

Урок 3. Скіфська столиця на запорізькій землі

1. Скіфські племена

Ти вже знаєш грецьку легенду про походження скіфів - нащад­ків сина Геракла. Могутні, працьовиті та войовничі скіфські племена прийшли на територію Північного Причорномор'я з Азії приблизно 2800 років тому. Тут вони підкорили місцеві племена.

Грецький історик Геродот писав про чотири головні скіфські пле­мені: царських скіфів, скіфів-кочівників, скіфів-землеробів і скіфів-орачів. Досі точно невідомо, що означала назва "царські скіфи" та чим відрізняються скіфи-землероби від скіфів-орачів. Деякі вчені вважають, що останні - це назви племен, які були предками слов'ян.     

Для допитливих

Українське слово "орачі" походить від слова «горнути»(тобто «гор­нути землю»). Тоді можна пояснити назву племінного об'єднання слов'ян Артанія, що виникла значно пізніше. Артанія - те ж, що Оратанія, тобто країна тих, хто береться орати землю.

Щодо "царських скіфів", то є думка, що це скіфська знать, яка складалася з найбагатших і найвпливовіших представни­ків усіх скіфських племен. Інші історики вважають, що царські скіфи - це найбагатше зі скіфсь­ких племен.

Скіфи-скотарі кочували ра­зом зі своїми отарами і табунами на північ або на південь, у залеж­ності від пори року. Жили скіфи у великих повстяних кибитках, до яких впрягали інколи по декілька пар волів. У цих кибитках жили жінки, діти та старі. Чоловіки все життя проводили на коні. Кінь був улюбленою твариною скіфів.

Сотні великих і малих киби­ток скіфи використовували не тільки як житло, а ще й як май­стерні, комори. У спостерігача могло скластися враження, що степом рухається ціле місто на колесах.

Скіфи були вправними воїнами. У бою вони використовували короткі мечі, кин­джали, піки, бойові сокири, пращі тощо. Особливу славу в стародавньому світі мав лук, що дістався скіфам, за легендами, від самого Геракла. За дальністю пострі­лу та влучністю скіфський лук вважався найкращим у світі.

Скіфи мали також засоби захисту - щити, обладунок, бойові пояси та шоло­ми, що складалися зі шкіряної основи та накладених на неї металевих лусок. Са­ме разом зі скіфами на території нашого краю утвердився залізний вік.

До речі, в Музеї історії запорозького козацтва, що на острові Хортиця, можна наочно побачити спорядження й озброєн­ня знатного скіфського воїна. Наукову реконструкцію цього озброєння виконав художник-реставратор Л. Парусников.

Для допитливих

Реконструкція - це відновлення якоїсь речі в тому вигляді, який вона мала колись.

Але як ми сьогодні, через тисячу років, можемо дізнатися про зов­нішній вигляд скіфів, про їхні заняття?

Зрозуміло, що деякі відомості дають нам твори стародавніх істо­риків. Але найбагатші джерела для сучасних учених, найцінніші каз­кові скарби ховають у собі дивні пам'ятки сивої давнини - скіфські кургани.

2. Скіфські кургани

Скіфські кургани - це справжні рукотворні гори серед рівного сте­пу. Скіфи насипали їх, коли ховали своїх вождів, царів.

До поховання скіфи клали предмети побуту, одяг, зброю - те, що могло стати в нагоді лю­дині, за релігійними уявлення­ми, у потойбічному житті. Інколи разом з цими предметами вчені знаходять кістки коней і навіть людей, яких вбивали та ховали разом зі своїм господарем. Одним з найвідоміших у світі скіфських курганів є курган Товста Могила, що на Дніпропетровщині, де знайшли знамениту золоту пектораль. Ця нагрудна прикраса надзвичайно тонкої роботи донесла до нас зображення реальних і фантастичних рос­лин і тварин, а головне - скіфів за різними господарськими заняттями.

Незліченні багатства дійшли до нас і зі скіфських курганів, розташованих на тери­торії Запорізької області. Чи не найвідоміша із знахідок - золотий гребінь з кургану Солоха, який розкопано біля села Велика Знамянка Кам'янсько-Дніпровського райо­ну. Стародавній майстер дуже точно відоб­разив озброєння та зовнішній вигляд двох піших скіфських воїнів і вершника. Ми мо­жемо побачити навіть риси обличчя скіфів. Художник зміг передати рух, динаміку вій­ськової сутички. Скіфському мистецтву взагалі прита­манна майстерна передача руху. Олені, ле­ви, казкові тварини наче застигають перед нами в бігу, у стрибку. Це дало змогу вче­ним говорити про скіфський «звіриний стиль» у мистецтві.

Широко відомі скарби Мелітопольсько­го кургану. Серед його багатств є чудовий горит - футляр для лука і стріл з дерева та шкіри, оббитий золотом. Тут ми бачимо рельєфне зображення сцен битви тварин, а також рослинних візерунків і міфологічних сюжетів, пов'язаних з окремими епізодами з життя давньогрець­кого героя Ахілла.

Чудову срібну чашу з позоло­тою було знайдено в знаменитому кургані Гайманова Могила біля села Балки Василівського району. Ми бачимо двох людей з виразними обличчями, цікаві деталі їхнього одягу, зброю та інші речі. Подібного сюжету немає в жодній зі скіфських пам'яток.

Зрозуміло, що в невели­кій книзі не вистачить міс­ця згадати всі коштовності зі скіфських скарбів, знайдених у запорізькій землі: і витон­чений срібний келих з того ж кургану Гайманова Могила, і ритон - посудину, ріг для пиття з кургану біля села Ве­лика Знам’янка.

У кургані біля села Велика Білозерка Кам'янсько-Дніп­ровського району знайшли залізний меч з золотим окуттям руків'я та піхв. На рельєфі піхв ми бачимо майстерно зображену голову кабана, сцену битви між оленем, грифоном і левом. Такі парадні скіфські мечі виготовляли, вірогідно, на Боспорі. Цікаво було б дізнатися історію того, як цей меч опинився в наших місцях...

Скіфи мали тісні зв'язки з грецькими містами-державами в Пів­нічному Причорномор'ї. Скіфи продавали грекам рабів, хліб, шкіру, солону рибу, а купували дорогоцінну зброю, розписаний глиняний і металевий (з золота й срібла) посуд, тканини, вино, оливкову олію то­що. Ймовірно, деякі скіфи жили в грецьких містах.

Вчені вважають, що більшість витончених творів мистецтва бу­ли виготовлені в грецьких містах-державах, розташованих поблизу Скіфії на чорноморському узбережжі. Однак, щоб створити ці шедев­ри мистецтва або витончені предмети побуту, майстри (чи греки, чи скіфи) мали досконало знати життя, побут і звичаї скіфів.

Скарби скіфських курганів є свідками великої майстерності та ху­дожнього смаку давніх майстрів. Кургани - це пам'ятки величі наро­ду, що жив на території нашого краю.

3. Війна з персами

У 514 році до нашої ери - це дві з половиною тисячі років тому - скіфи зазнали нападу з боку могутнього ворога. Перський цар Дарій на чолі величезного війська вторгся в причорноморський степ.

Сили були нерівні, скіфи не могли вступити у відкритий бій з най­більшою армією тогочасного світу. Вони кидали свої поля, садили на візки старих, жінок і дітей і відходили вглиб своєї країни, на тери­торію сучасної Запорізької області.

Заманюючи персів, скіфи використовували «тактику випаленої землі». Вони підпалювали ще не зжату пшеницю, проганяли стада ху­доби по зелених городах, засипали чи забруднювали колодязі з водою. Тобто нищили все, що можна знищити, щоб не залишити ворогу жод­ної жменьки зерна, жодної цибулини.

Скіфи застосовували також партизанські способи ведення війни: скіфська кіннота постійно нападала на окремі загони персів і, зни­щивши їх, стрімко зникала в безкрайому степу. Знесилені спрагою та неста­чею їжі, втрачаючи все більше воїнів від скіфських стріл, пер­си вирішили вступити в перего­вори. Вони вимагали від скіфів або прийняти відкритий вели­кий бій, або підкоритися "царю царів" - Дарію. У відповідь скіфи надіслали Дарію дивні подарунки - корзи­ну, де були птах, миша, жаба та п'ять стріл. Це означало:

"Якщо ви, перси, не відлетите до небес, як птахи, або не сховаєтесь у землю, як миші, або не ускочите до озер, як жаби, то будете вражені цими стрілами". Після цього скіфи напали на персів. І хоча перси відбили атаку, їхні втрати були великими, а бойовий дух зовсім впав. Дарій, кинув напризволяще поранених і хворих, розпочав відступ зі скіфського степу. Поступово цей відступ перетворився на панічну втечу. Дарій ледве встиг переправитися за Дунай, звідки він розпочав свій завойовницький похід. Значна частина його досі непереможного війська була знищена або взята у полон, коли скіфи раптово атакували персів на переправі.       З того часу перські царі ніколи більше не нападали на скіфів. Вони зрозуміли, що такий волелюбний народ неможливо підкорити.

4. Велика Скіфія

Після перемоги над персами Скіфія поступово перетворювалася на найрозвинутішу країну Європи. Швидко розвивалося її господарство. Тільки могутній Єгипет, де збирали два врожаї на рік, продавав пше­ниці в інші країни більше, ніж Скіфія.

Найбільшого розквіту досягла Велика Скіфія за часів царя Атея, що жив десь 2500 років тому. Саме на території нашого краю, біля су­часного міста Кам'янка-Дніпровська, Атей заснував свою столицю. Відомий історик Б. Граков дав їй гіазву "Кам'янське городище". Це було величезне античне місто.

Це треба запам'ятати

Античне - те, що має відношення до культурної спадщини стародав­ньої Греції та стародавнього Риму. Кам'янське городище було побудоване за традиціями побудови грецьких міст.

З трьох боків стародавню столицю захищав могутній вал. Від вала на відстані польоту стріли йшли міські споруди. Вулиці міста, як і в інших античних містах, були сплановані під прямим кутом одна до одної. Тут було багато різних майстерень - гончарних, деревооброб­них, металургійних, ковальських, ювелірних.

Серцевиною городища був великий порт, куди заходили кораблі з Греції та Малої Азії. А центром столиці був Акрополь. Тут, потопаючи в східній розкоші, жила скіфська знать.

Для допитливих

Акрополь - фортеця, укріплена частина давньогрецького міста, за­хист на випадок війни. Вона знаходилася на височині, тому Ті на­зивали "верхнє місто". Найвідомішим є Акрополь в Афінах, про який ти дізнаєшся з курсу історії стародавнього світу в 6 класі.

Ще одним центром першої в Східній Європі держави - Великої Скіфії - було добре укріплене Знам'янське городище. Воно знаходи­лося біля села Велика Знам'янка Кам'янсько-Дніпровського району. У Знам'янському городищі теж жила скіфська знать, у руках якої бу­ли зосереджені величезні багатства. Ці багатства нагромаджувалися завдяки, передусім, незліченним військовим походам скіфів.

Але скіфи були не тільки воїнами, скотарями та землеробами. На­приклад, відомий скіфський вчений Анахарсис винайшов двозубий морський якір, трут, а також ніжний гончарний круг, що дозволяв робити чудові тонкостінні гончарні вироби.

Багатюща скіфська історія та культура - одна з найяскравіших сторінок історії нашого краю.

Домашнє завдання: урок 1-3, прочитати, відповісти на питання тестів. Контурна карта.


Категория: Конспекти 5 класу | Добавил: varlakov
Просмотров: 6069 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Форма входа

Поиск
Друзья сайта


 СОУ
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0